Horus

Gedichten uit mijn gedichtbundel

Egypte | Tweelingziel | Odyssee | De zee | Het strand

| Sneeuw | Lente | Ware toon | Glorievolle ochtend |

De Heremiet | Eeuwige draaikolk | Onpeilbare diepten |

De Matrix
| Hartstraal | De vrucht der ervaring


Beeldgedichten

Verstilling | Dankbaarheid | Verlangen | Zielsverlangen

| Harmonie | Vuurtoren | Zachtmoedigheid | Cirkels |

Vriendschap | Sfinx | Kompas | Dageraad | Denken |

Handen | Parels van dauw | Gouden gloed |

Gevangenschap | Oplossen | Gebroken wieken |

Stilte in ons hart | Snaar der harmonie | Open je hart |

Liefde

Horus