tweelingziel

Odyssee

Traag verglijden tijdsverloren dagen
Door ketens van angst en twijfel gevangen
ontwortelt zich een diep verlangen
Dolende pelgrim op zoek in duister
naar banen van luister
der lichtende paden
van hartverwarmende stralen

Moe van levenslusten
inĀ  levenslot berusten
Met het gewaad der smart beladen
het landschap der nevels doorwaden
Varend over de wateren der vergetelheid
naar onbekende kusten
waar de ziel eens zal rusten

Innerlijke zoektocht zij geprezen
de vlag der hoop wordt gehesen
Aangespoeld, dodelijk verslagen,
op het land des levens ontwaken
De toetssteen der tijd doorstaan
zal de ware held in Glorie opstaan