De Matrix

Gevangen in duisternis
platonisch gebonden
gericht op ’t tegenlicht masker
gehersenspoeld, geprogrammeerd
volgens mondaine normen
tot gekooide uniforme burger
klaargestoomd voor werelds’ toneel
gedwongen maskerade
gecultiveerde harnassen
gedrilde slaven
aangestuurde marionetten
blinde pionnen ingezet
voor ‘welzijn’ van consumptiemaatschappij
voedsel voor wereldsmachine
ingeplugd op de Matrix
vermalen door tijdloos levensrad
meegezogen door wervelend cycloon
losgeslagen fundamenten
innerlijk verscheurd
dolende ziel
verblind zonder gehoor
reukloos zonder smaak
gevoelloos zonder gedachte
hopeloos zonder vooruitzicht
geklonken in hardheid der materie
verstoken van levensvuur
geteisterd door de leegheid der illusie
gedwongen dans des levens
in de cadans des doods
eeuwig wentelend in oneindig heelal
verloren koers van ‘ t bestaan
zucht mijn psyche
zich te ontrukken aan
begoocheling der waan
gespleten door ‘ t innerlijk weten
speurt mijn inwendig oog
onophoudelijk naar ’t levenslicht
snakt mijn ziel
naar de adem des levens
om hartstochtelijk te wentelen
in universele vrijheidsbaan