strand

Onpeilbare diepten

In de onpeilbare diepten
van ons innerlijk wezen
weerklinken de echo's
van uw harmonische sferen

Door het universele venster
van het innerlijk gemoed
vallen duizenden lichtstralen
van uw liefdevolle gloed

In dit ochtendgloren
wordt de nieuwe mens geboren
openbaart zich uw majesteit
in gouden glans der eeuwigheid

 

terug