Hartstraal
hartstraal

Ik ben het water des levens
de stroom van het bestaan
Ik verlos degenen…
die het geheim der bron verstaan

Ik ben de kleur der regenboog,
een arend zwevend in vrijheidstoog
Ik ben een straal der gouden zon,
het vuur der verborgen bron
Ik ben het lichtende kruis der vrijheid,
een gevangenis voor dwaze wijsheid

Ik ben het vuur der liefde,
dat de duisternis doorkliefde
Ik ben een bliksem van licht,
een flits van zuiver inzicht

Ik ben het geluid dat de nacht doet verstillen,
het licht dat elke ster doet trillen
Ik ben de stralende roos van je hart
ik ben de geheime schat,
helder schijnend als de poolnacht