dageraad

Gedicht geinspieerd op het lied van "De zotte morgen"
terug naar gedichten