strand

Eeuwige draaikolk

Als een eeuwige draaikolk
wordt op turbulente wijze
‘t leven telkens weer verslonden
door de cyclus der tijd

De tijd
mist nooit haar pijlen
tast het leven onophoudelijk aan
met haar vergankelijkheid

Gesloten kringloop
wervelende maalstroom
veroorzakend cyclische omzetting
verzwelgend spiraalvormige nevels van leven
in een wereld van schijn

Opkomende gloed der lichtende dageraad
weerspiegelt zich in kern der vergankelijkheid
“de ultieme Liefde”
als een stralende zon
onaantastbare essentie ten leven