Hermes
Lectorium Rosicrucianum

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis is in ruim 40 landen werkzaam onder de naam 'Lectorium Rosicrucianum'. Staande in een lange traditie van mysteriescholen wordt zij gedragen door een levende gemeenschap van mensen die de ontwikkeling van de innerlijke mens in hun leven centraal stellen.

Uitgeverij Rozekruis Pers en Pentagram Boekwinkel

Stichting Rozekruis Pers is de uitgeverij en drukkerij van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Haar doelstelling is, om door middel van geschriften de bloem van de gnostische wereldliteratuur uit verleden en heden in de belangstelling te plaatsen.

Zinnige verhalen

Verhalen met een aanraking in het hart, een vingerwijzing naar een grotere werkelijkheid en niet te vergeten een verhaal met een glimlach. Verhalen met openheid, diepgang, herkenning, humor, geen dogma’s en vooral niet te moralistisch.
Hermes